Aktuality

Výskumná agentúra aj v roku 2021 v nastúpenom pozitívnom trende

Výskumná agentúra (VA) pokračuje aj v roku 2021 v úspešne naštartovanom progrese z roku 2020.
Minulý rok bol špecifický nielen začiatkom mimoriadnej epidemiologickej situácie, ale aj výmenou vedenia v agentúre. Tomu sa podarilo vďaka efektívnym opatreniam postupne zakcelerovať proces posudzovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a na to nadväzujúce zazmluvňovanie projektov. Pozitívny posun nastal aj v procese spracovania žiadostí o platbu.

INFOSERVIS MH SR

prvé vydanie

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Predpokladaný termín vydania rozhodnutí 1. hodnotiaceho kola výzvy 26

USMERNENIE pre prijímateľov NFP k zmenám vo formulári zjednodušeného pracovného výkazu v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou

Výskumná agentúra vydala dňa 10.3.2021 USMERNENIE pre prijímateľov NFP k zmenám vo formulári zjednodušeného pracovného výkazu v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou.

E-bulletin č. 1/2021

Výskumná agentúra Vám prináša E-bulletin č. 1/2021, v ktorom nájdete sumár dôležitých informácií za posledné obdobie na jednom mieste, stav výziev, prehľady o implementácii, čerpaní, zverejnené aktuality, informácie o projektoch a praktické rady.

Vec: Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach

Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach
STRANA 1 Z 24

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť