Aktuality

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu - "Priemysel pre 21. storočie" a "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel"

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu - "Priemysel pre 21. storočie" a "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel"

OZNAM – Výskumná agentúra počas sviatkov

OZNAM – Výskumná agentúra počas sviatkov

Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzvam na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzvam vyhláseným na boj proti pandémii COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 a OPII-VA/DP/2020/9.2-01

MH SR vyhlásilo Výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).
STRANA 1 Z 23

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť