16. januára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

 

Termín a miesto konania:

5. februára 2018 (pondelok) / Lučenec

6. februára 2018 (utorok) / Prešov

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácie na informačné semináre

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť