19. januára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

 

Termín a miesto konania:

8. februára 2018 / Trnava - z dôvodu naplnenia kapacity už nie je možné sa registrovať

13. februára 2018 / Banská Bystrica

14. februára 2018 / Košice

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácie na informačné semináre

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť