30. apríla 2020

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/9.5-28) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/10.3-29).

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky, sa informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

 

Termín konania:  30. apríla 2020 o 9:30 hod.

Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude zverejnený cca pol hodinu pred začiatkom seminára na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 

PREZENTÁCIA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť