12. decembra 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle OP VaI, bola zverejnená aktualizovaná verzia Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť