10. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach stratégie RIS3 SK v Bratislavskom kraji  (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20).

 

Termín a miesto konania:

22. novembra 2018 / Bratislava

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácie

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť