21. marca 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI) informuje o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore. 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  04. 12. 2017

Dátum uzávierky výzvy: 21. 03. 2018

 

Informáciu o uzatvorení výzvy nájdete TU.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť