23. novembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 v rámci prebiehajúceho hodnotiaceho kola s cieľom zohľadnenia vzniknutých potrieb Prešovského samosprávneho kraja v oblasti stredného odborného vzdelávania a zlepšenia zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Cieľom aktualizácie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 formou Usmernenia č. 3 sú zmeny:

  • v súvislosti s doplnením zamerania predmetu projektu v rámci odvetvia SK NACE v znení podmienky poskytnutia príspevku č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu,
  • v doplnení informácie upravujúcej posudzovanie počtu zapojených žiadateľov do spolupráce s vybranou strednou odbornou školou

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť