28. októbra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 28.10.2022 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.7.

MH SR ako poskytovateľ aktualizovaným usmernením doplnil požiadavky poskytovateľa na zabezpečenie pohľadávok v prípade novej vyhlásenej výzvy s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35.

Celé znenie aktuálnej verzie usmernenia nájdete TU.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť