16. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 16. 10. 2018 aktualizované Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 1.3 spolu s prílohou - Príklad bankovej záruky.

Predmetné dokumenty sú zverejnené TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť