1. júna 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07), ktorý sa uskutoční dňa 14. júna 2017 v Bratislave. 

 

Pre viac informácií otvorte pozvánku:

Pozvánka na Informačný seminár k výzve 

 

Prezentácie k informačnému semináru

 

Bližšie informácie o predmetnej výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť