Hodnotenie je často postavené na údajoch z monitorovacieho systému, popri rôznych sekundárnych zdrojoch údajov a informácií. Úloha hodnotenia poskytnúť reflexiu na výkon/implementáciu operačného programu v hlbšom kontexte.

Základom funkčného systému monitorovania je prepojenie vhodného používaného systému merateľných ukazovateľov (indikátorov), zberu a agregovania dát z najnižšej úrovne s monitorovaním pokroku v rámci jednotlivých projektov na báze monitorovacích správ.

Monitorovacie správy budú obsahovať okrem základných popisov postupu v implementácii projektu aj kvalitatívne zhodnotenie pokroku zo strany prijímateľov. 

 

Správy z realizovaných hodnotení Plánu hodnotenia OP Val /OP II časť VaI   

   

 

 

 

 plán hodnotenia operačného programu integrovaná infraštruktúra

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2015

 súhrnná správa o aktivitách a získané hodnotenie za rok 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2018

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENiA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2019
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2020 
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2021 
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2022 
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2023 
       (ČASŤ VAI)

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť