10. júna 2016

Vážení žiadatelia o NFP v rámci výzvy PVVC,

dávame Vám do pozornosti FAQ - Často kladené otázky k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.

Súčasťou samotného dokumentu je v závere Príloha č. 1 – Informácia ohľadom zadávania percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu v systéme ITMS2014+.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť