4. mája 2021

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci druhého hodnotiaceho kola (do 28.06.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.5.2021.

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP ako aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci štvrtého hodnotiaceho kola (do 31.01.2020). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.5.2021.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť