10. mája 2018

Zástupcovia sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) sa dňa 23. mája 2018 zúčastnia na Slovenskej kooperačnej burze 2018 v Nitre s cieľom prezentovať možnosti podpory pre podnikateľov v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v pôsobnosti MH SR. Podujatie organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ako sprievodný program 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Účastníci budú mať v rámci podujatia možnosť absolvovať workshop, na ktorom budú, okrem iného, prezentované aktuálne vyhlásené výzvy OP VaI v pôsobnosti MH SR. Pre záujemcov budú k dispozícii aj osobné konzultácie so zástupcami sekcie štrukturálnych fondov EÚ, ktorí sa zúčastnia aj panelovej diskusie na tému Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti/Výzvy zamerané na podporu inovácií. Podnikatelia tak budú môcť získať komplexný obraz o možnostiach podpory z operačného programu Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií vrátane kompletného programu môžu záujemcovia získať na webovej adrese http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2018 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy matchmaking@sario.sk .

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Dátum: streda, 23. mája 2018

Miesto: Pavilón K, Agrokomplex, Nitra

Kontakt: 

matchmaking@sario.sk

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2018

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť