18. mája 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 18.05.2016 bol schválený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 3, na obdobie marec 2016 až február 2017.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť