9. decembra 2022

Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. Viac informácií TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť