16. augusta 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 16.08.2019  FAQ - Často kladené otázky k 5 výzvam na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (SPVVC).

 

Dokument je zverejnený pri každej výzve:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť