30. septembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejňuje vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33.
Kompletný dokument nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť