26. marca 2021

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe s ďalšou bankou.

MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) uzatvorilo s Komerční bankou, a.s. konajúcou prostredníctvom pobočky zahraničnej banky zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe. Ide už o 16. banku, s ktorou MH SR uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe. Ide o ďalšie rozšírenie možností prístupu žiadateľov a prijímateľov k úverom a k zdrojom alokovaným v OP II v gescii MH SR.

Aktuálny zoznam bánk, s ktorými má MH SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe, nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť