Stretli ste sa s podvodným, resp. korupčným správaním v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie? Neváhajte nám to nahlásiť. V správe čo najpresnejšie identifikujte vaše podozrenie zo spáchania trestného činu. V prípade záujmu o vyhodnotenie vášho podnetu zanechajte svoju e-mailovú adresu.

 

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády Centrálny kontaktný útvar pre OLAF e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.skUvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.

 

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • základné  údaje o projekte (názov, číslo)
  • informácie  o poskytovateľovi príspevku
  • informácie o  prijímateľovi finančného príspevku
  • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • podporná dokumentácia 

 

Viac informácií o politike boja proti podvodom nájdete aj v tomto dokumente: Politika boja proti podvodom 


INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť