29. marca 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Odpovede na často kladené otázky k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13.

Dokumenty nájdete zverejnené v rámci predmetných výziev v časti Pomôcky:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

 

 

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť