11. novembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 11.11.2020:

  • Odpovede na často kladené otázky (FAQ) ako aj
  • Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy

pre potenciálnych žiadateľov výziev zameraných na podporu MSP  s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Dôvodom zverejnenia daných dokumentov bola snaha oboznámiť žiadateľov s najčastejšími problémovými otázkami týkajúcimi sa predmetných výziev na predkladanie ŽoNFP.

Úplné znenie Odpovedí na často kladené otázky (FAQ) nájdete TU a

Úplné znenie Aktualizovaného dotazníka na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy nájdete TU.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť