28. mája 2019

Výskumná agentúra zverejnila dňa 28.5.2019 praktickú metodickú pomôcku pre žiadateľov  k procesu verejného obstarávania.

Súčasťou dokumentu sú užitočné informácie pre žiadateľov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok.

Ide o metodickú pomôcku  pri realizácii verejného obstarávania (VO)  v rámci projektov spolufinancovaných z operačného programu Výskum a inovácie, ktorá poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO, realizovaného žiadateľmi pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Metodickú pomôcku nájdete tu: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť