15. marca 2018

Dňa 21. 2. 2018 bolo Európskou komisiou vydané Vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa schvaľuje zmena operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), verzia 3.1, ktorá bola schválená Monitorovacím výborom OP VaI dňa 15. 11. 2017 a vládou SR dňa 10. 1. 2018.

Vykonávacie rozhodnutie komisie

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť