28. marca 2017

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že uzatvára:

  • výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región  s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02 a
  •           výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov  a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02.

Kompletná informácia tu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť