30. mája 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019  5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC), kompletné výzvy s prílohami nájdete tu:

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

 

Výzvy majú uzávierku dňa 30.08.2019.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť