7. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 07. 11. 2018 dokument s názvom Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku.

Cieľom zverejneného dokumentu je zvýšiť informovanosť prijímateľov vo vzťahu k výzvam na preukázanie splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zamedziť tak opakovaniu nesprávneho postupu prijímateľov pri preukazovaní splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť