31. augusta 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že dňa 31. augusta 2020 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2020, verzia 4, ktorý nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť