11. januára 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

 

 Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácia k seminárom

Zákazky mimo VO

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť