21. septembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že dňa 21. septembra 2022 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2022, ktorý nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť