17. februára 2016

Vážení žiadatelia, 

pre veľký záujem a s prihliadnutím na naplnenú kapacitu kongresovej miestnosti v termíne 23.2.2016 organizujeme (v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01) ďalší seminár v termíne 25.2.2016.

Budú pre vás pripravené dva semináre v termínoch 23.02. a 25.02.2016.

Program

V prípade záujmu Vás poprosíme nahlásiť sa na termín 25.2.2016 najneskôr do 19.2.2016 na mail: info@vyskumnaagentura.sk

 

Viac informácií o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť