Tu nájdete dokumenty súvisiace s OP Výskum a inovácie, najmä programovú dokumentáciu, základné legislatívne predpisy v podobe nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ako aj národnej legislatívy z oblasti štrukturálnych fondov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť