16. júna 2016

Vážení žiadatelia o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03,

 

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár k výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).

Seminár sa uskutoční dňa 23.06.2016 (štvrtok) v priestoroch Výskumnej agentúry na Hanulovej č. 5/B v Bratislave.

Prihlasovanie na seminár je do 21.06.2016 do 14.00 hod. prostredníctvom on-line prihlášky na webovom sídle www.vyskumnaagentura.sk. Vzhľadom ku kapacite priestorov je možné prihlasovať za jednu inštitúciu len jedného účastníka.

Program seminára aj s organizačnými pokynmi nájdete tu.

Ponúkame vám možnosť posielať otázky, ktoré budú zodpovedané počas seminára. Otázky posielajte, prosím, najneskôr do 20.06.2016 do 12,00 hod. (pondelok) na mailovú adresu: vyzvadsv@vyskumnaagentura.sk. Prezentácie k semináru budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa, odporúčame sledovať webové sídlo VA.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť