10. októbra 2023

Podpora inovácií vo vede a výskume pomáha riešeniam, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života. Dobrým príkladom z praxe je mobilná aplikácia na odhalenie Alzheimerovej choroby. Prečítajte si viac o tomto úspešnom projekte v najnovšom vydaní infoservisu. Dozviete sa aj o prvej výzve z Programu Slovensko, dosiahnutých výsledkoch z OPII v gescii MH SR a mnoho ďalšieho. Prajeme vám príjemné čítanie.

 

Infoservis č. 11

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť