5. novembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“)  aktualizovalo dňa 05.11.2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených mikro, malými a strednými podnikmi  v rámci prioritnej osi PO11 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO12 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP II.  

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.02.2017

Dátum poslednej aktualizácie: 05.11.2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Kompletné znenie aktualizovanej výzvy nájdete  TU

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť