21. septembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“)  aktualizovalo dňa 21.09.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených mikro-, malými a strednými podnikmi v rámci prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.  

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.02.2017

Dátum poslednej aktualizácie: 21.09.2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

 Kompletné znenie aktualizovanej výzvy nájdete TU.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť