12. januára 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že dňa 18. decembra bol schválený indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 3.0., na obdobie marec 2015 až február 2016.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť