22. júna 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+.

V prílohe nájdete podrobnosti:

usmernenie pre prijímateľa

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť