4. februára 2019

 Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3.

Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci týchto výziev.

Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach.

Odporúčame sledovať webové sídla www.opvai.skwww.vyskumnaagentura.sk, kde budú informácie a usmernenia zverejnené.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť