10. apríla 2017

Ministerstvo hospodárstva SR organizuje informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Termín a miesto konania:

24. apríla 2017 (pondelok) / Trnava

25. apríla 2017 (utorok) / Banská Bystrica

Pozn.: Na semináre je možné hlásiť sa aj naďalej, pokiaľ nebola naplnená kapacita. 

 

Pre viac informácií otvorte pozvánku kliknutím na konkrétne miesto konania.

 

PREZENTÁCIA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť