29. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov o úprave časov telefonických konzultácií, a to nasledovne:

pondelok:                   9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

utorok, štvrtok:        9:00 - 11:00

streda:                         12:00 - 15:00

 

Úprava časov telefonických konzultácií nepredstavuje zmenu výzvy. Dôvodom úpravy je zosúladenie časov telefonických konzultácií so všetkými aktuálne vyhlásenými výzvami.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť