18. júna 2019

Pomôcka je vypracovaná v podobe formulára, ktorý prijímateľa prostredníctvom priradenia jeho projektu ku konkrétnej výzve (a prípadne časti projektu) a určenia skupín oprávnených výdavkov naviguje k požadovanej výške zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa a k prednostne akceptovateľnému spôsobu zabezpečenia pohľadávky. Prednostne akceptovaný spôsob nevylučuje zabezpečenie aj iným zabezpečovacím prostriedkom, avšak upozorňujeme, že akceptácia spôsobu zabezpečenia (alebo ich kombinácií) je na rozhodnutí poskytovateľa. Pomôcka predstavuje podporný nástroj pre prijímateľov a nenahrádza alebo nemení ustanovenia Usmernenia pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo –orientovaných projektov.

 

Veríme, že zverejnená pomôcka bude pre prijímateľov nápomocná pri určovaní vhodného spôsobu zabezpečenia.

 

Pomôcku nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť