11. apríla 2019

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora si vás dovoľujú pozvať na regionálny workshop SMART Factory Hub. Podujatie sa uskutoční dňa 16. apríla 2019 v priestoroch MH SR v Bratislave a bude zamerané na prezentáciu podporných schém na transfer inteligentných riešení a inovácií v priemysle. Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR predstavia možnosti podpory a implementácie inteligentných inovácií v priemysle v rámci aktuálnej výzvy operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

Viac informácií nájdete v POZVÁNKE.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť