20. novembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termíny uzavretia prebiehajúcich hodnotiacich kôl nižšie uvedených výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Touto úpravou dochádza k nasledovným posunom termínov uzavretia prebiehajúcich hodnotiacich kôl daných výziev na predkladanie ŽoNFP:

 

Kód výzvy Aktuálny termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy Aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy
OPVaI-MH-DP-2018-3.2.1-18 30.11.2020 31.12.2020
OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19 30.11.2020 31.12.2020
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 30.11.2020 31.12.2020
OPII-MH/DP/2020/11.3-26 30.11.2020 29.1.2021
OPII-MH/DP/2020/11.3-27 30.11.2020 29.1.2021
OPII-MH/DP/2020/10.3-29 30.11.2020 31.12.2020

 

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizované termíny uzavretia prebiehajúcich hodnotiacich kôl výziev na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH-DP-2018-3.2.1-18, OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 sú pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci týchto výziev, po uplynutí ktorých Ministerstvo hospodárstva SR plánuje tieto výzvy uzavrieť. Dôvodom plánovaného uzavretia výziev na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 je očakávané vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na uvedené výzvy na predkladanie ŽoNFP. Dôvodom plánovaného uzavretia výziev na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH-DP-2018-3.2.1-18 a OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19 je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť