19. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  uzatvorilo dňa 19.04.2021 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zavádzanie systémov manažérstva a/alebo posúdenie zhody výrobku/výrobkov, OP II.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 07.02.2018

Dátum uzatvorenia výzvy: 19.04.2021

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete  TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť