19. decembra 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 19.12. 2022 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.8.

V snahe podporiť akceleráciu implementácie projektov, MH SR ako poskytovateľ umožňuje aktualizovaným usmernením odklad zabezpečenia v prípade tzv. preddavkových platieb uplatnených v žiadostiach o platbu predložených v roku 2023. 

Celé znenie aktuálnej verzie usmernenia nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť