30. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 30. novembra 2018 uzatvára výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény (ďalej len „výzvy“):

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11)
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13)
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16)
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)

Výzvy boli uzavreté z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť