9. januára 2017

Ministerstvo hospodárstva SR

a

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Vás pozývajú na 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

k  výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Termín a miesto konania:

19. januára 2017 (štvrtok) / Banská Bystrica

Mestský úrad

Československej armády 26, Banská Bystrica

Veľká sála

 

Program:

09:30 – 10:00             Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00             Prezentácie k výzvam (Základné informácie o výzvach,

                                     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok,

                                     Informácie k realizácii verejného obstarávania)

12:00 – 12:30             Prestávka

12:30 – 15:00             Diskusia a osobné konzultácie

 

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk , najneskôr do pondelka 16.1.2017 do 12:00. Účasť na seminároch je bezplatná.

 

PREZENTÁCIE K INFORMAČNÉMU SEMINÁRU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť