12. septembra 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.09.2016 vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01).

Podrobné informácie k vyzvaniu nájdete v časti VÝZVY/VÝSKUMNÁ AGENTÚRA AKO SO PRE OP VAI/NÁRODNÉ PROJEKTY, ako aj na webovom sídle Výskumnej agentúry.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť